INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 26. 4. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT vydalo změnu mimořádného opatření k omezení provozu škol a školských zařízení.

  • Umožňuje se praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení. (ubytování je podmíněno povinným testováním dle platného mimořádného opatření).