Exkurze žáků do firmy METROSTAV

Žáci automobilových oborů měli díky podpoře marketingového oddělení společnosti METROSTAV možnost návštěvy dopravního střediska METROSTAV Infrastructure.

Shlédli širokou výstavu dopravních prostředků a stavebních strojů, využívaných na významných stavbách v České republice a v zahraničí.

Žákům se věnovali  se věnovali řidiči a strojníci, kteří měli mnoho zajímavých informací a postřehů přímo z praxe.