Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

  1. Na základě četných dotazů upozorňujeme, že uchazeči cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. (UA), stejně jako ostatní uchazeči nekonající zkoušku z ČJL podle § 20 školského zákona, budou zařazeni do výsledného pořadí dle tzv. redukovaného pořadí.
  2. Metodika redukovaného pořadí – viz příloha.
  3. Výsledné pořadí přijímacího řízení žáků z UA na SŠAI je dle této metodiky.