DOD FEL ČVUT PRAHA

 

V pátek 7.2.2020 se studenti naší školy ze  třídy I 4.B  za doprovodu paní učitelky RNDr. Hanky Lachnittové zúčastnili dne otevřených dveří  na FEL ČVUT Praha, na Karlově náměstí a v Dejvicích.
V dopoledních hodinách se studenti se zájmem o studium informatiky, kybernetiky a robotiky  v Zenglerově posluchárně na FEL  na Karlově náměstí  nejprve zúčastnili 90minutové prezentace fakulty a jednotlivých studijních oborů:

  • kybernetika a robotika
  • softwarové inženýrství a technologie
  • otevřená informatiky
  • lékařská elektronika a bioinformatika

Poslední uvedený obor je velice zajímavý, patří k nejnovějším na této fakultě a naše studenty hodně zaujal.
Po prezentacích v posluchárně následovaly prohlídky jednotlivých pracovišť a laboratoří. Na prohlídkách laboratoří na Karlově náměstí měli studenty možnost seznámit se s laboratořemi agentní technilogie,  technologií  inspirovaných přírodou, inteligentní robotiky, řídících systémů, sítí, virtuální reality, usability, Mindstorms Lega, robotů, prohlédnout si  centrum strojového vnímání atd.
Někteří studenti se odpoledne přesunuli ještě na FEL do Dejvic. Zde se také zúčastnili prohlídky jednotlivých pracovišť  a laboratoří.
Studenti si z účasti na dni otevřených dveří odnesli řadu nových poznatků o širokých  možnostech studia na FEL ČVUT Praha a  mohou si udělat lepší představu o studiu jednotlivých programů, které tato fakulta nabízí, což jim určitě alespoň částečně pomůže při rozhodování, který studijní obor a jakou formu studia si zvolit.