Informace k distanční výuce pro žáky SŠAI

 

Na základě vyhlášení MŠMT se uzavření školy prodlužuje do 30. 10. 2020 s výjimkou praktického vyučování. Nastavené podmínky distančního vzdělávaní zůstávají stejné.