Celostátní kolo odborné soutěže Autoopravář Junior 2024

Hned po Velikonocích proběhlo v TCS Kosmonosy celostátní kolo odborné soutěže Autoopravář Junior. Třídenního klání se zúčastnili žáci oborů automechanik, autotronik, autolakýrník, karosář. Náročné teoretické i praktické úkoly dokonale prověřily odborné znalosti soutěžících žáků.

Automechanik Lukáš Volenec z Weilovky se umístil na hezkém 4. místě mezi 28 soutěžícími, blahopřejeme.

Součástí celostátního finále byl i zajímavý doprovodný program do výrobního závodu a vývojového centra  ŠKODA-AUTO.

Za výborně zvládnutou organizaci soutěží automechanik a autotronik děkujeme Ing. Františku Neubauerovi, Bc. Luďkovi Žofákovi a Michalu Klíčníkovi. Důležitá je rovněž trvalá podpora účasti v soutěžích ze strany ředitele Weilovky, pana Ing. Milana Vorla.