Business Intelligence a datová věda kolem nás

Storytelling aneb vyprávění příběhů založených na datech. K čemu nám jsou velká data? Jak se v nich vyznat a co z nich lze vyčíst?

Odpovědi na tyto otázky se naši studenti 4. ročníku oboru Informační technologie dozvěděli na inspirativní on-line přednášce „Business Intelligence a datová věda kolem nás“ pana lektora Ing. Martina Potančoka, Ph.D. z Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Přednášky se zúčastnili v rámci předmětu Programování a vývoj aplikací pod vedením paní učitelky Ing. Pavly Železové.

Témata přednášky:

  • Proces rozhodování
  • Data
  • Práce s daty
  • Vizualizace dat
  • DASHBOARD
  • Infografika
  • Manipulace s daty
  • Trendy

Výraz „storytelling“ tedy vyprávění příběhu pochází z anglického jazyka. Kromě svého klasického významu je takto označována nová metoda interaktivního vyjádření významu podnikových dat pomocí metod jejich grafické interpretace.
Vyprávět příběhy umí každý z nás. Vyprávět příběhy tak, abychom plně zaujali své publikum a aby toto publikum jasně pochopilo vyprávěný příběh, je už náročnější. Existují studie, které dokazují, že když lidé na něco pohlédnou, stráví tři až osm vteřin, aby se rozhodli, zda budou ve čtení pokračovat. Hlavní zpráva příběhu se tak neztratí ani za tři vteřiny, jestliže dokáže zaujmout, bude stručná, jasná a graficky přehledná.
Jakmile však někdo slyší pojem data, okamžitě si představí složitou matematiku, fyziku nebo statistiku. Není to ale tak úplně pravda. Data nás obklopují na každém kroku. Facebook, Instagram, Youtube, banky, e-shopy, výběr dovolené, lokalizace mobilních telefonů operátorem… Data tvoří nejen klasická čísla, ale i různé logy, signální data, senzorická data, texty, obrázky, hlasy či videa, a jejich využitelnost je možná v každém odvětví.

Studenti na přednášce spoznali metody storytellingu, zjistili důležitost grafického znázornění významu dat a prozkoumali data. A až si ujasnili, proč a komu budou data vyprávět, pracovali na efektivním využití kombinace textu, barev, obrázků, grafů a tabulek s cílem jasně a stručně interpretovat informaci schovanou ve velkém množství dat.