Přehled vzdělávacích dokumentů SŠAI  datum platnosti Změnový list
kód oboru název oboru – ŠVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počínaje 1. ročníkem
23-68-H/01 Mechanik a opravář motorových vozidel ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
23-55-H/02 Karosář ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
23-61-H/01 Autolakýrník ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
26-57-H/01 Autoelektrikář ŠVP 1.9.2022
39-41-L/01 Autotronik ŠVP 1.9.2015 Učební plán
39-41-L/02 Autotronik ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
18-20-M/01 Informační technologie ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
18-20-M/01 Informační technologie – MMK ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
64-41-L/51 Podnikání (denní) ŠVP ŠVP 1.9.2022 Učební plán
64-41-L/51 Podnikání (dálkové) ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2022