KONTAKT NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ | Lucie Nachtmanová | S017 | 242456116 lucie.nachtmanova@skolahostivar.cz

Výsledky přijímacího řízení:

Uchazeči na obory AUTOELEKTRIKÁŘ a PODNIKÁNÍ byli přijati.

UPOZORNĚNÍ: 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete přinést na studijní oddělení školy AŽ DOSTANETE DOPIS O ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

Lhůta na odvolání jsou 3 PRACOVNÍ DNY OD PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ.