Závěrečné zkoušky – praktická část

Žáci 3. ročníků oboru AUTOTRONIK budou závěrečné zkoušky konat v podzimním termínu (ústní + praktickou zkoušku).