Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů | studijní obor 18-20-M/01 – Informační technologie

| školní rok 2020–2021

Průběh ústní zkoušky z odborných předmětů

Ústní zkoušky se budou konat ve dnech 17. 5. – 19. 5. 2021


Pozn. Společenský oděv nutný.