Didaktické testy

Jarní zkušební období

Řádný termín společné části

Termíny konání didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci (ve vazbě na posun
termínů konání jednotné přijímací zkoušky):
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:
pondělí | 24. května | Matematika: 8: 00 hod., Anglický jazyk: 13: 30 hod.
úterý | 25. května | Český jazyk a literatura: 8: 00 hod.
středa | 26. května | Matematika rozšiřující: 8:00 hod.


V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů:
český jazyk a literatura = 85 minut,
cizí jazyk = 110 minut / 40 minut poslechová část + 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednost/,
matematika = 135 minut.

TERMÍN

24.5.2021 - 26.5.2021

ČAS

All of the day

Umístění

Weilova
Weilova 4, Praha
X