Ústní zkouška z odborných předmětů studijní obor | Podnikání 64-41 L/51

| školní rok 2020–2021

Třídy P2.A a D3.S (Podnikání)

Termín konání zkoušky:

1. – 2. 6. 2021 | P2.A

7. 6. 2021 | D3.S

Studenti se dostaví ve společenském oděvu.

 Ing. D. Boušová VPT EKA