Praktická zkouška z odborných předmětů

studijní obor 18-20-M/01 – Informační technologie

| školní rok 2019–2020

 

Průběh praktické zkoušky z odborných předmětů

Praktické zkoušky se budou konat ve dnech 18. 5. 2020 – 21. 5. 2020

18. 5. – 19. 5. 2020I4.A

20. 5. – 21. 5. 2020I4.B a studenti opakující PZOP

 

Harmonogram praktické zkoušky z odborných předmětů

7:40 hod – zahájení a losování témat, administrativa

8:00 hod   – práce na PC a PEL tématech v určených učebnách

15:00 hod – odevzdání práce a ukončení praktické zkoušky

 

Studenti se dostaví 15 minut předem ve společenském oděvu.

Ing. D. Tišerová

Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku

studijní obor 39 – 41 – L / 01 autotronik

| školní rok 2019 – 2020

Termín konání praktické odborné maturitní zkoušky je v termínu 18. 5. 2020 až 22. 5. 2020.

Zkouška se koná na pracovišti odborného výcviku OP-4 Auto Libuš, Dobronická 1216 / 28, Praha 4 – Libuš.

Nástup žáků bude časově upřesněn podle skupin tak, aby docházelo k minimálním kontaktům.

Žák je povinen nastoupit k vykonání PMZ v čistém pracovním oděvu, v pracovní obuvi, s psacími potřebami a včas.

Praktická zkouška z odborných předmětů

studijní obor Podnikání 64-41 L/51

| školní rok 2019–2020

 

Třídy P 2. A a D 3. S (Podnikání)

 

Termín konání zkoušky:

středa 20. 5. 2020 | učebna N113

Zahájení: 8.00 hod

 

Studenti se dostaví 15 minut předem ve společenském oděvu.

 Ing. D. Boušová VPT EKA 

Praktická zkouška z odborných předmětů

studijní obor Provozní technika v dopravě 23-43-L/51

| školní rok 2019–2020

 

Třídy D 3. S (Provozní technika v dopravě)

 

Termín konání zkoušky:

pondělí 25. 5. 2020 | sraz před kabinetem S 102 v 8.45

Zahájení: 9.00 hod

 

Studenti se dostaví 15 minut předem ve společenském oděvu.

 Ing. Stanislav Husák