Školení a test na §5 podle 50 /78sb

   §5 – 22.11. od 14 hodin : přihlášky, školení

           23.11 od  14 hodin: test

          CENA: 300 Kč, doklad o elt. vzdělání, bude vystaveno potvrzení o platbě.

 

školení a zkušební komise na §6 podle 50/78 sb.

  § 6 – 22. 11. od 14 hodin: přihlášky, školení

            23.11. od 14 hodin: školení

            24.11. od 14 hodin: písemná zkouška před komisí

            CENA: 500 Kč, doklad o elt. vzdělání, doklad o elt. praxi , bude vystaveno potvrzení o platbě.

            Zkušební komise : předseda- Mgr. Zdeněk Chlebeček ( evd.č. 134/21/St)

                                                              Mgr. Pavel Janýr ( evd. Č. 003/21/St)

                                                              Ing. Ladislav Musel ( evd. č. 004/21/St)